ЧАЧАНИ СПРЕМНИ ЗА ИСПЛАТУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

 
На седници Градског одбора Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности за град Чачак, којом је председавао Слободан Велисављевић, одржаној 30. јуна, на којој су били и Милун Тодоровић, градоначелник Чачка, Милан ГруVELISAVLJEVIC SLOBODANјић, председник Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије, Слободан Јелић, председник Већа Савеза самосталних синдиката Србије за град Чачак, председници и директори чачанских комуналних предузећа, разговарало се о примени Анекса I Посебног колективног уовора за комуналну делатност Србије и исплати солидарне новчане помоћи комуналцима Чачка.
За разлику од неких градова у Србији где је исплата солидарне новчане помоћи под занком питања, представници синдиката, пословодства и локалне градске власти истакли су да сва комунална предузећа поседују одговарајућа новчана средстава за исплату запосленима по 22.620 динара, која ће бити реализована најдаље до почетка августа текуће године.