ЧЛАНОВИМА РЕПУБЛИЧКОГ, СТАТУТАРНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

  Предмет: Обавештење

            Поштовани,

             Према динамици активности Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије, утврђене од стране Председништва, везано за питање корекције - повећања зарада у комуналном сектору, планирана је и заказана 11. редовна заједничка седница Републичког, Статутарног и Надзорног одбора за 05.12.2017. године, после планираног протеста испред Владе Републике Србије, који ће се одржати у термину од 12-13 часова. Постоји велика извесност да ће на седници бити присутан компетентан представник Владе из Министарства финансија, који ће образложити став Владе.

             На основу договора са кабинетом председника Републике Србије за петак (01.12.2017.) је планиран састанак са Министарством финансија – сектором за буџет, у циљу припреме и изналажења задовољавајућег заједничког решења. Може се догодити да (састанак за петак још увек није потврђен) се састанак планиран за петак помери за понедељак, о чему ће нас Влада накнадно обавестити.

             О свим накнадним информацијама, битним за реализацију наведеног захтева, бићете благовремено обавештени.  

С поштовањем,

                                                                     Председник

                                                              мр Милан Грујић