ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ АНЕКСА III

   ЧЛАНОВИМА ПРЕДСЕДНИШТВА, РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА, ПРЕДСЕДНИЦИМА ГРАДСКИХ, ОКРУЖНИХ И ОПШТИНСКИХ ОДБОРА, ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ЧЛАНСТВУ

 

Предмет: Обавештење

Поштовани,

Обавештавам вас да је на седници Владе Републике Србије, одржаној 21.11.2019, усвојен закључак којим се утврђује предлог Анекса III Посебног колективног уговора, који регулише увећање примања запослених у комуналном сектору за 33.000 динара на годишњем нивоу, у нето износу.

Након извршених консултација, усаглашавања и провере примене Анекса III Посебног колективног уговора приступиће се потписивању истог.

 

С поштовањем

Председник

Милан Грујић