ЧЛАНОВИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, ПРЕДСЕДНИШТВУ И ЧЛАНОВИМА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА

 

Поштовани,

Обавештавамо Вас да су преговори са Владом Србије, везано за исплату солидарне помоћи, приведени успешно крају. О свим детаљима преговора и закључцима бићете обавештени на 8. седници Републичког одбора (23.12.2016.).

Након седнице Републичког одбора доставиће се Саопштење чланству синдиката.