ПРЕДСЕДНИЦИМА ОКРУЖНИХ, ГРАДСКИХ ОДБОРА, СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ЧЛАНСТВУ

Предмет: Обавештење

Поштовани,

Обавештавам Вас да је 30.09.2019. године Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије позван од стране стручног тима Министарства финансија (шеф кабинета и два помоћника министра финансија) на консултативни састанак, ради разјашњења и прецизирања захтева за повећање зарада у комуналном сектору.

Позив је упућен у 12.30 од стране шефа кабинета министра финансија, а састанак је почео у 14 часова. Делегацију Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије су сачињавали: Милан Грујић – председник, Анђела Шишовић и Славољуб Јовановић – чланови Републичког одбора.

Напомињем да је захтев Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије био да се зараде повећају за проценат исплаћене солидарне помоћи у бруто износу, а најмање 13%, колико износи исплаћена солидарна помоћ, обрачуната на просечну плату комуналних радника (без Београда), у претходне две године.

На састанку су размењене информације и прецизиран је упућени захтев, са широким  образложењем евидентних разлога за повећање зарада у комуналном сектору. Помоћници министра су у разговору истакли ограничења којима су условљени, и показали спремност за постизање коначног договора. Састанак је био обострано користан у циљу приближавања различитих ставова ка коначном решењу, које министар треба да предложи и да нас о томе обавести.

Након добијеног предлога од стране министра финансија, органи синдиката ће одлучити о прихватљивости понуђеног решења.

С поштовањем

Председник
Милан Грујић