ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНСТВО И ПРЕДСЕДНИКЕ ОКРУЖНИХ, ГРАДСКИХ ОДБОРА И СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Поштовани,

У прилогу се налази обавештење о спровођењу одлуке са ванредне седнице Републичког одбора, одржане 10.01.2019., везано за допуну Закона о комуналним делатностима. 

Уједно се ЗАДУЖУЈУ председници градских, окружних одбора и синдикалних организација да на састанцима одбора свих облика организовања детаљно упознају чланство са овим информацијама јер од наше упорности и ангажовања зависи да ли ће комунални системи остати примерени потребама запослених и крајњих корисника. 

 

С поштовањем